Typografia: Czcionka, Font, Liternictwo, Znaki Pisarskie, Tylda, Odmiana Pisma, Stopie Pisma, Znaki Diakrytyczne, Dywiz, Kapitaliki, Ligatura, Inicja, Znaki Niedrukowalne, Leading, Znaki Drukowalne, Majusku A, Tracking, Minusku a Source Wikipedia

ISBN: 9781230725239

Published: September 12th 2013

Paperback

56 pages


Description

Typografia: Czcionka, Font, Liternictwo, Znaki Pisarskie, Tylda, Odmiana Pisma, Stopie Pisma, Znaki Diakrytyczne, Dywiz, Kapitaliki, Ligatura, Inicja, Znaki Niedrukowalne, Leading, Znaki Drukowalne, Majusku A, Tracking, Minusku a  by  Source Wikipedia

Typografia: Czcionka, Font, Liternictwo, Znaki Pisarskie, Tylda, Odmiana Pisma, Stopie Pisma, Znaki Diakrytyczne, Dywiz, Kapitaliki, Ligatura, Inicja, Znaki Niedrukowalne, Leading, Znaki Drukowalne, Majusku A, Tracking, Minusku a by Source Wikipedia
September 12th 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 56 pages | ISBN: 9781230725239 | 10.22 Mb

rod o: Wikipedia. Strony: 54. Rozdzia y: Czcionka, Font, Liternictwo, Znaki pisarskie, Tylda, Odmiana pisma, Stopie pisma, Znaki diakrytyczne, Dywiz, Kapitaliki, Ligatura, Inicja, Znaki niedrukowalne, Leading, Znaki drukowalne, Majusku a, Tracking, Minusku a, Odsadka, Liternik, Kursywa, Monogram, Zasada unikania podwojnych wyro nie, Nawias, Pierwiastkowanie, Cudzys ow, Pauza, Punktor, Lorem ipsum, Wykrzyknik, Kropka rodkowa, Asterysk, Apostrof, Bouma, Cyfry nautyczne, D ugie s, Glif, Indeks dolny, Kerning, Fonty PostScript, Znak zapytania, Pismo gotyckie, Spacja nie ami ca, Tabulacja, Kreska pionowa, Litera, Uko nik, My lnik, Poliglota Komplute ska, Twarda spacja, Dingbat, Et, Ogonek, %, ClearType, Fajka, TrueType, Prim, Wiersz, Szeryf, Podwojny akcent ostry, Register, OpenType, Marginalia, Kanaliki, Crux philologorum, Hinting, Kratka, Japo ski znak poczty, Klasyfikacja pism drukarskich, Indeks gorny, Asteryzm, Verte, Oczko, Czcionka szeryfowa, OHamburgefonsz, Font Information Interchange, Dukt, Allah, Folio,, Znak unikodu U+FFFD, Winieta, Verso, Mahomet, Nonparel, Recto, Ryga, Plano, cznik nierozdzielaj cy, Warianty liter.

Fragment: Zasada unikania podwojnych wyro nie - jedna z podstawowych zasad w projektowaniu typograficznym. Mowi ona, e je eli nie ma istotnej potrzeby, to nie nale y wyro nianego fragmentu tekstu wyro nia wi cej ni jedn metod naraz.

Zasada ta ma swoje zastosowanie przede wszystkim do tekstow zwyk ych, gdzie g ownym celem tekstu jest przekazanie informacji. Natomiast je li g own rol tekstu jest wywo anie u odbiorcy okre lonych wra e emocjonalnych, tak jak ma to miejsce np. w tekstach artystycznych, ostrzegawczych lub w grafice reklamowej, to oczywist rzecz jest, e zasada unikania podwojnych wyro nie jest zasad o znaczeniu drugorz dnym. Nazwa tej zasady mo e by nieco myl ca, gdy jest to w a ciwie zasada ogolnie - unikania zwielokrotnionych...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Typografia: Czcionka, Font, Liternictwo, Znaki Pisarskie, Tylda, Odmiana Pisma, Stopie Pisma, Znaki Diakrytyczne, Dywiz, Kapitaliki, Ligatura, Inicja, Znaki Niedrukowalne, Leading, Znaki Drukowalne, Majusku A, Tracking, Minusku a":


uksskorzewo.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us